filia Dąbrówka

GMINNE CENTRUM KULTURY UL. T. KOSCIUSZKI 14

Dzieci
Młodzież

Dzieci
Młodzież

Poniedziałek

16:30
Cezary Szemraj

17:15
Cezary Szemraj

Wtorek

Środa

Czwartek

16:30
Cezary Szemraj

17:15
Cezary Szemraj

Piątek