filia WOŁOMIN

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2, ul. Armii Krajowe 81

Dzieci
5-6 lat

Dzieci
7-12 lat

Młodzież
13-16 lat

Poniedziałek

18:00 – 19.00
LENKIEWICZ TOMASZ

Wtorek

Środa

Czwartek

18:00 – 19.00
LENKIEWICZ TOMASZ

Piątek