filia WOŁOMIN

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2, ul. Armii Krajowe 81

Dzieci
5-6 lat

Dzieci
7-12 lat

Młodzież
13-16 lat

Poniedziałek

17:15
Tomasz Lenkiewicz

18:00
Tomasz Lenkiewicz

19:00
Tomasz Lenkiewicz

Wtorek

Środa

Czwartek

17:15
Tomasz Lenkiewicz

18:00
Tomasz Lenkiewicz

19:00
Tomasz Lenkiewicz

Piątek