Regulamin i Zapisy

STATU AKADEMII

ZAPISY DO SEKCJI

Karta Ogólna Na Obóz

Wszystkie druki pobierane ze strony i zawarte w nich informacje dotyczą wyłącznie działalności klubu i spełniają wymogi RODO.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE (30.08.2019 – 29.09.2020)

 • Organizator zajęć: posiada licencję Polskiego Związku Karate na prowadzenie szkolenia w zakresie karate.
  1. Zajęcia sportowe sekcji (Shin)kyokushin Karate są prowadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla stylu (Shin)kyokushin Karate z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa ćwiczących.
  2. Klub prowadzi zajęcia w całym roku szkolnym /od początku września do końca czerwca/ w każdej ze zorganizowanych grup jeżeli ilość uczestników w jednej grupie wynosi minimum 15 osób.
 • II. Warunki bezpieczeństwa: 
  1. Instruktor odpowiada za bezpieczeństwo ćwiczących na sali treningowej. Ćwiczący jest przyprowadzany i odbierany z zajęć przez opiekuna w określonych godzinach.
  2. W czasie zajęć ćwiczący ściśle wykonują polecenia instruktora, a opuszczenie sali ćwiczeń jest możliwe tylko po uprzednim zgłoszeniu prowadzącemu.
  3. Wszelkie kontuzje i inne przypadłości zdrowotne muszą być natychmiast zgłaszane prowadzącemu zajęcia.
 • III. Warunki uczestnictwa w zajęciach 
  1. Wpłata składki członkowskiej.
  2. Wypełniony druk zgody rodzica na udział w treningach (na stronie klubu zakładka treningi)
 • IV. Składki członkowskie
  1. Składki członkowskie normalne i ulgowe(karta rodziny) mogą być opłacane tylko przez członków Klubu. Członkostwo Klubu uzyskuje się po opłaceniu corocznie wpisowego ( 30 zł). W ramach opłaty wpisowej uczestnicy uzyskują także licencję Światowej (NPO WKO) , Europejskie (EKO) Organizacji Karate,ubezpieczenie.
  2. Członkostwo Klubu wygasa automatycznie po nieopłaceniu składki członkowskiej za trzy kolejne pełne miesiące.
  3. Składki członkowskie są stałe, opłacane z góry za następny miesiąc (okres) do 15 dnia miesiąca lub w wyjątkowych przypadkach, w innym stałym terminie ustalonym z organizatorem zajęć.Składki członkowskie opłacane po terminie są droższe o 20 zł za każdą osobę za miesiąc.
  4. Wpłata składki członkowskiej może nastąpić:
 • składka roczna – 30 zł płatna na podany rachunek klubowy; 
 • składka miesięczna – płatna  na rachunek klubowy (dowód wpłaty dla instruktora): sekcje Wołomin,Duczki, Czarna na: KKK Wołomin – (nr konta 05 1160 2202 0000 0002 0588 0886)
 • sekcje Słupno, Kobyłka, Zielonka, Marki, Ostrówek na: MKSKK Radzymin  – (nr konta 35 1160 2202 0000 0002 5038 9863 );

  5. Nie zależnie od ilości treningów w miesiącu składka jest stała.              W ramach opłacanej składki członkowskiej organizator zajęć zapewnia co najmniej 70 treningów w sezonie, członkowie Klubu poza swoimi zajęciami mogą brać udział we wszystkich zajęciach innych grup klubowych odpowiadających poziomem zaawansowania i wiekiem oraz rywalizować w zawodach sportowych karate różnego szczebla.
  LICENCJONOWANI ZAWODNICY PZK PODLEGAJĄ WYTYCZNYM, KTÓRE USTALONE SĄ W KLUBOWYM REGULAMINIE ZAWODNIKA.
  6. Wysokość opłat i składek członkowskich obowiązująca od 15.09.2019 do 14.09.2020:
  – do 100 zł miesięcznie – składka za 1 osobę.
 • z kartą Radzyminiaka , Powiatową lub Dużej Rodziny udzielamy 20% zniżki  – 80 zł.
  – 30 zł – coroczna składka – licencja zawodnicza :,OZK i EKO )
  – 70 zł /10-5 kyu/, 100 zł /4-3 kyu/, 120 zł /2 kyu/, 150 zł /1 kyu/ – składka egzaminacyjna (płatna przed egzaminem na kolejny stopień kyu);
  INNE INFORMACJE pod tel.: 605 85 75 8

ZGODA NA UDZIAŁ W TURNIEJU