Regulamin i Zapisy

STATU AKADEMII

ZAPISY DO SEKCJI

Karta Ogólna Na Obóz

Wszystkie druki pobierane ze strony i zawarte w nich informacje dotyczą wyłącznie działalności klubu i spełniają wymogi RODO.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE (30.08.2019 – 29.09.2020)

  • Organizator zajęć: posiada licencję Polskiego Związku Karate na prowadzenie szkolenia w zakresie karate.
    1. Zajęcia sportowe sekcji (Shin)kyokushin Karate są prowadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla stylu (Shin)kyokushin Karate z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa ćwiczących.
    2. Klub prowadzi zajęcia w całym roku szkolnym /od początku września do końca czerwca/ w każdej ze zorganizowanych grup jeżeli ilość uczestników w jednej grupie wynosi minimum 15 osób.
  • II. Warunki bezpieczeństwa: 
    1. Instruktor odpowiada za bezpieczeństwo ćwiczących na sali treningowej. Ćwiczący jest przyprowadzany i odbierany z zajęć przez opiekuna w określonych godzinach.
    2. W czasie zajęć ćwiczący ściśle wykonują polecenia instruktora, a opuszczenie sali ćwiczeń jest możliwe tylko po uprzednim zgłoszeniu prowadzącemu.
    3. Wszelkie kontuzje i inne przypadłości zdrowotne muszą być natychmiast zgłaszane prowadzącemu zajęcia.
  • III. Warunki uczestnictwa w zajęciach 
    1. Wpłata składki członkowskiej.
    2. Wypełniony druk zgody rodzica na udział w treningach (na stronie klubu zakładka treningi)
  • IV. Składki członkowskie
    1. Składki członkowskie normalne i ulgowe(karta rodziny) mogą być opłacane tylko przez członków Klubu. Członkostwo Klubu uzyskuje się po opłaceniu corocznie wpisowego ( 30 zł). W ramach opłaty wpisowej uczestnicy uzyskują także licencję Światowej (NPO WKO) , Europejskie (EKO) Organizacji Karate,ubezpieczenie.
    2. Członkostwo Klubu wygasa automatycznie po nieopłaceniu składki członkowskiej za trzy kolejne pełne miesiące.
    3. Składki członkowskie są stałe, opłacane z góry za następny miesiąc (okres) do 15 dnia miesiąca lub w wyjątkowych przypadkach, w innym stałym terminie ustalonym z organizatorem zajęć.Składki członkowskie opłacane po terminie są droższe o 20 zł za każdą osobę za miesiąc.
    4. Wpłata składki członkowskiej może nastąpić:
  • składka roczna – 30 zł płatna na podany rachunek klubowy; 
  • składka miesięczna – płatna  na rachunek klubowy (dowód wpłaty dla instruktora): sekcje Wołomin,Duczki, Czarna na: KKK Wołomin – (nr konta 05 1160 2202 0000 0002 0588 0886)
  • sekcje Słupno, Kobyłka, Zielonka, Marki, Ostrówek na: MKSKK Radzymin  – (nr konta 35 1160 2202 0000 0002 5038 9863 );

    5. Nie zależnie od ilości treningów w miesiącu składka jest stała.              W ramach opłacanej składki członkowskiej organizator zajęć zapewnia co najmniej 70 treningów w sezonie, członkowie Klubu poza swoimi zajęciami mogą brać udział we wszystkich zajęciach innych grup klubowych odpowiadających poziomem zaawansowania i wiekiem oraz rywalizować w zawodach sportowych karate różnego szczebla.
    LICENCJONOWANI ZAWODNICY PZK PODLEGAJĄ WYTYCZNYM, KTÓRE USTALONE SĄ W KLUBOWYM REGULAMINIE ZAWODNIKA.
    6. Wysokość opłat i składek członkowskich obowiązująca od 15.09.2019 do 14.09.2020:
    – do 100 zł miesięcznie – składka za 1 osobę.
  • z kartą Radzyminiaka , Powiatową lub Dużej Rodziny udzielamy 20% zniżki  – 80 zł.
    – 30 zł – coroczna składka – licencja zawodnicza :,OZK i EKO )
    – 70 zł /10-5 kyu/, 100 zł /4-3 kyu/, 120 zł /2 kyu/, 150 zł /1 kyu/ – składka egzaminacyjna (płatna przed egzaminem na kolejny stopień kyu);
    INNE INFORMACJE pod tel.: 605 85 75 8

ZGODA NA UDZIAŁ W TURNIEJU