Skip to main content

Regulamin i Zapisy

OGÓLNA KARTA UCZESTNIKA OBOZU

DEKLARACJA KLUBOWA

ZGODA NA UDZIAŁ W TURNIEJU

STATUT AKADEMII

Wszystkie druki pobierane ze strony i zawarte w nich informacje dotyczą wyłącznie działalności klubu i spełniają wymogi RODO.

AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCY REGULAMIN KLUBOWY

 • Organizator zajęć: posiada licencję Polskiego Związku Karate na prowadzenie szkolenia w zakresie karate.
  1. Zajęcia sportowe sekcji (Shin)kyokushin Karate są prowadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla stylu (Shin)kyokushin Karate z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa ćwiczących.
  2. Klub prowadzi zajęcia w całym roku szkolnym /od początku września do końca czerwca/ w każdej ze zorganizowanych grup jeżeli ilość uczestników w jednej grupie wynosi minimum 15 osób.
 • II. Warunki bezpieczeństwa: 
  1. Instruktor odpowiada za bezpieczeństwo ćwiczących na sali treningowej. Ćwiczący jest przyprowadzany i odbierany z zajęć przez opiekuna w określonych godzinach.
  2. W czasie zajęć ćwiczący ściśle wykonują polecenia instruktora, a opuszczenie sali ćwiczeń jest możliwe tylko po uprzednim zgłoszeniu prowadzącemu.
  3. Wszelkie kontuzje i inne przypadłości zdrowotne muszą być natychmiast zgłaszane prowadzącemu zajęcia.
 • III. Warunki uczestnictwa w zajęciach 
  1. Wpłata składki członkowskiej.
  2. Wypełniony druk zgody rodzica na udział w treningach (na stronie klubu zakładka treningi)
 • IV. Składki członkowskie
  1. Składki członkowskie  mogą być opłacane tylko przez członków Klubu. Członkostwo Klubu uzyskuje się po opłaceniu pierwszej składki. Zawodnicy po 11 roku życia dokonują licencyjnej opłaty wpisowej i uzyskują wówczas licencję Polskiego Związku Karate (PZK) – koszt 50 zł, oraz licencję  Światowej (NPO WKO) , Europejskie (EKO) Organizacji Karate,ubezpieczenie(koszt 50zł ) -po wpłaceniu otrzymują spersonalizowany paszport KARATE.
  2. Członkostwo Klubu wygasa automatycznie po nieopłaceniu składki członkowskiej za trzy kolejne pełne miesiące.
  3. Składki członkowskie są stałe, opłacane z góry za bieżący miesiąc (okres) do 1o dnia miesiąca lub w wyjątkowych przypadkach, w innym stałym terminie ustalonym z organizatorem zajęć.Składki członkowskie opłacane po terminie są droższe o 20 zł za każdą osobę za miesiąc.
  4. Wpłata składki członkowskiej może nastąpić:
  składka członkowskka miesięczna – płatna  na rachunek klubowy (dowód wpłaty przynosimy do instruktora) lub wpłata na KP (do instruktora)
 • MKS Kartae Kyokushin –  Radzymin  – (nr konta 35 1160 2202 0000 0002 5038 9863 );
                                                                         PRZY WPŁACIE wpisujemy :  IMIĘ NAZWISKO,SEKCJA , MIESIĄC
  5. Nie zależnie od ilości treningów w miesiącu składka jest stała.  W ramach opłacanej składki członkowskiej organizator zajęć zapewnia co najmniej 70 treningów w sezonie, członkowie Klubu poza swoimi zajęciami mogą brać udział we wszystkich zajęciach innych grup klubowych odpowiadających poziomem zaawansowania i wiekiem oraz rywalizować w zawodach sportowych karate różnego szczebla.
 • LICENCJONOWANI ZAWODNICY PZK PODLEGAJĄ WYTYCZNYM, KTÓRE USTALONE SĄ W KLUBOWYM REGULAMINIE ZAWODNIKA.
 • AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE SKŁADKI KLUBOWE  :  z kartą Radzyminiaka lub Dużej Rodziny na sezon : wrzesień 2023 – sierpień 2024
 •  160 zł miesięcznie -( sekcja w ROKiS Radzymin – posiada profesjonalne warunki treningowe) składka za 1 osobę ,  2 osoba z rodziny – 130 zł ,3-4 osoba -100zł
 •  150 zł miesięcznie -( sekcja w DĄBRÓWKA – składka za 1 osobę ,  2 osoba z rodziny – 120 zł ,3-4 osoba -100zł
 •  140 zł miesięcznie –  (sekcje SATELITY w pozostałych wyznaczonych miejscach ) – 2 osoba z rodziny – 120 zł , 3-4 osoba 100zł
 • 50 zł –  składka – licencja jednorazowa tylko  zawodnicy  od 12 lat. (w tym  paszport EKO )
  – 100 zł /10-5 kyu/, 130 zł /4-3 kyu/, 150 zł /2-1 kyu/ – składka egzaminacyjna (płatna przed egzaminem na kolejny stopień kyu);
  INNE INFORMACJE pod tel.: 605 85 75 8